Php

PHP Veritabanı İşlemleri

MySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek

mysql_connect( adres, kullanıcı, şifre ); – Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOĞRU (true) değeri döndürür.
mysql_select_db( veritabanı_adı ); – İşlem yapmak üzere veritabanı seçer.
mysql_close(); – Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir.

<?php
  // Bağlantıyı sağlarız.
  $baglanti = mysql_connect( "mysql.sunucu.adresi", "user", "pass" );

  if ( !$baglanti )
	exit( "Bağlantı sağlanamadı." );

  // Bağlandıktan sonra işlem yapılacak DB adı: veritabanim.
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  // Bağlantıyı kesiyoruz.
  mysql_close();
?>

 

MySQL Sorgusu Gerçekleştirmek

mysql_query( sorgu ); – Bir SQL komutunu çalıştırmamızı sağlar..

<?php
  mysql_query( "INSERT INTO tablo (isim, yas)
         VALUES('Murat', 27);" );
?>

Veritabanı Bilgilerine Erişmek

mysql_fetch_array( sorgu ); – SQL sorgusuyla elde ettiğimiz verileri listeleme.

<?php
  $baglanti = mysql_connect( "localhost", "root", "pass" );
  mysql_select_db( "veritabanim" );

  $sorgu = mysql_query( "SELECT * FROM tablo
             WHERE ad = 'Murat';" );

  while( $row = mysql_fetch_array( $sorgu ) ) {
   echo $row['ad'] . "'ın yaşı: " . $row['yas'];
  }

  mysql_close();
?>

Yazar Hakkında

serkan

Leave a Comment