Smarty iA�erisinde ezSql sA�nA�fA� kullanA�mA�

A�nceki yazA�larda smarty ve ezSql ile alakalA� bilgiler verip nasA�l kurulduAYunu ve kullanA�m A�rneklerini yaptA�k . Bu yazA�mda ise smarty tema moturu iA�erisinde ezSql veritabanA� sA�nA�fA�nA�n nasA�l kullanA�lacaAYA�na bakacaAYA�z .

Smarty Nedir ?

Smarty Kurulumu NasA�l GerA�ekleAYtirilir ?

ezSql nedir ?

 

A�nceki yazA�larA�mda smarty ve ezSql classlarA�nA� ayrA� ayrA� anlattA�AYA�m iA�in kurulumu yapacaAYA�nA�zA� varsayA�yorum .

PHP smarty kurulumu

A�nceki yazA�mda smarty frameworka��A?n ne olduAYunu aA�A�klamA�AYtA�m . Bu yazA�mda ise smarty framework kurulumu ve ilk A�rneAYimizi yapacaAYA�z .

Buradaki linkten smarty framework son sA?rA?mA?nA? indirelim ve zip iA�erisinden web sunucumuza yada localhosta sadece libs klasA�rA?nA? A�A�kartalA�m .

ArdA�ndan aAYaAYA�daki gibi klasA�r ve dosya yapA�mA�zA� oluAYturalA�m .

cache
config
libs
templates
templates_c
index.php

 

UyarA� : Templates ve cache klasA�rleri yazma iznine sahip olmalA�dA�r .

ArdA�ndan index.php sayfamA�zA� aA�alA�m ve kodumuzu yazalA�m

 

Tema dosyamA�zA� oluAYturmamA�z gerekiyor . Bunun iA�in templates klasA�rA? altA�na index.tpl isimli bir dosya oluAYturalA�m ve iA�erisine html ve smarty kodumuzu yazalA�m

 

Smarty ile ilk A�rneAYimiz bu AYekildedir . KA�saca aA�A�klamak gerekirse ;

index.php dosyamA�zda smarty template ve cache klasA�rleri yollarA�nA� belirledir .
ArdA�ndan merhaba_dunya adA�nda bir deAYiAYken tanA�mladA�k ve bu deAYiAYkene Merhaba DA?nya yazA�sA�nA� atadA�k .
display fonksiyonu ile de deAYiAYkenimizi templates/index.tpl dosyamA�za gA�nderdik . A�lk A�rneAYimiz burada son buldu .

Bundan sonraki yazA�mda php smarty ile veritabanA� iAYlemlerine gA�zatacaAYA�z .

PHP smarty framework nedir ?

PHP ile kullanabileceAYimiz birA�ok framework mevcuttur . Bir A�oAYu MVC mimarisine sahip frameworka�� lerdir . MVC ( model a�� view a�� controller ) mimarisi yazA�lA�mA� html taglarA�nA� ve veritabanA� iAYlemleri birbirinden ayA�ran yapA�ya sahiptir . Smarty ise sadece yazA�lA�mA� html taglarA�ndan ayA�ran yapA�dadA�r . Bu tip yapA�lara sahip frameworka�� lere tamplate engine denir .

MVC yapA�sA�na ait resmi aAYaAYA�da inceleyebilirsiniz .

mvc

Smarty aA�A�k kaynak kodlu php template motorudur . A�n tanA�mlA� olarak hemen hemen tA?m php hazA�r sistem fonksiyonlarA�nA� iA�erisinde barA�ndA�rA�r . A�ne A�A�kan birkaA� A�zelliAYini aAYaAYA�daki gibi sA�ralayabiliriz .

  • Control flow, foreach
  • if, elseif, else gibi koAYullu ifadeleri kullanabilme
  • DeAYiAYken oluAYturabilme ve A�zelleAYtirme a�� A�rnek {$variable|nl2br}
  • HazA�r fonksiyonlar a�� A�rnekler {html_select_date start_year=a��-5a�? end_year=a��+5a�?}
  • FonksiyonlarA� kendi dA?zenleyecileri ile oluAYturabilme imkanA� / fonksiyonlar / A�A�kA�AY filtreleri
  • SayfalarA� A�nbelleAYe alabilme

Sayfa A�nbellekleme yani cache A�zelliAYi kullanA�AYlA� ve kolaydA�r . KA?A�A?k bir kod ile kolayca cache A�zelliAYini aktif edebiliriz .

Smarty yapA�sA�na ait kod aAYaAYA�daki gibidir .

 


HTML yapA�sA�nda kullanA�mA� :