array

Php

PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana değişken içerisinde bulunurlar. Örneğin 4 değişkenli bir alfasayısal yapımız var: <?php $model1 = "Mercedes"; $model2