Php

PHP Sessions (Oturumlar)

Bir önceki konuda çerezlerin kullanıcı bilgisayarında saklandığını söylemiştik. Session olarak...

Php

PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana...

Php

PHP String İşlemleri

Genel Bakış PHP’de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin...

Programlama

Genel

Linux

Php