Php

PHP Sessions (Oturumlar)

Bir önceki konuda çerezlerin kullanıcı bilgisayarında saklandığını söylemiştik. Session olarak...

Php

PHP If Else Deyimi

Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri...

Arduino

I2C protokolü

Inter-Integrated Circuit, seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme...

Programlama

Genel

Linux

Php