Php

PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana...

Php

PHP Form İşlemleri

HTML ile hazırladığımız bir form PHP yardımıyla nasıl işlevsel hale getirilir? Bu başlıkta bunu...

Arduino

I2C protokolü

Inter-Integrated Circuit, seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme...

Programlama

Genel

Linux

Php