Php

PHP For Döngüsü

Bir kodu, belirttiğimiz şekillerde ve sayılarda yaptırtmak için for komutu bize yardım eder. for(...

Php

PHP Switch Kodu

Bir değişkene bağlı koşullu işlem yaparken IF, ELSEIF, ELSEIF … şeklinde uzunca bir komut...

Genel Php

PHP ile tarih ve saat

Zaman hızla ilerliyor, bunu çalışmalarımızda sağlıklı ve fonksiyonel bir şekilde sunabilmek için...

Programlama

Genel

Linux

Php