get ip

Php

PHP ile gerçek ip adresini almak

Aşağıdaki basit fonksiyonu projelerinize dahil ederek kullanıcılarınızın gerçek ip adresini alabilirsiniz . Sürekli kullandığım fonksiyonlardan biridir. <?PHP function get_ip() { $ipaddress = ''; if ($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']) $ipaddress = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; else if($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])