• PHP ile gerçek ip adresini almak

    PHP ile gerçek ip adresini almak0

    Aşağıdaki basit fonksiyonu projelerinize dahil ederek kullanıcılarınızın gerçek ip adresini alabilirsiniz . Sürekli kullandığım fonksiyonlardan biridir. <?PHP function get_ip() { $ipaddress = ”; if ($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’]) $ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’]; else if($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’]) $ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’]; else if($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’]) $ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’]; else if($_SERVER[‘HTTP_FORWARDED_FOR’]) $ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_FORWARDED_FOR’]; else if($_SERVER[‘HTTP_FORWARDED’]) $ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_FORWARDED’]; else if($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]) $ipaddress = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]; else $ipaddress

    READ MORE