• I2C protokolü

    I2C protokolü0

    Inter-Integrated Circuit, seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç duyulmaktadır. Hat sayısının fazla olması nedeniyle, uzun mesafeli haberleşmelerde tercih edilmez. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarım hızının yeterli olduğu yerlerde kullanılır. I2C haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden master cihazı bulunur. Her haberleşmede

    READ MORE