• Laravel Order By Kullanımı

    Laravel Order By Kullanımı0

    Order By Nedir ? Order by ifadesi sql sorgularında veri çekerken, verileri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamamızı sağlar. Sözdizimi şu şekildedir. SELECT alan_adi1,alan_adi2 FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi2 ASC Laravel orderBy Metodu Kullanımı orderBy yöntemi, sorgunun sonuçlarını belirli bir sütuna göre sıralamanıza olanak tanır. orderBy yöntemi tarafından kabul edilen ilk parametre, sıralamak

    READ MORE