• PHP Cookies (Çerezler)

    PHP Cookies (Çerezler)0

    • Php
    • 5 Haziran 2018

    Çerezler, bir kullanıcıyı tanımak amacıyla sunucu tarafından oluşturulan bilgilerdir, bu bilgiler direkt olarak kullanıcının bilgisayarında saklanır, belli bir süre geçerlidir ve tarayıcıyla (browser) ilişkilendirilen bir yapıdır. Kullanım Şekli: setcookie( isim, değer, geçerlilik_süresi ); <?php setcookie( “user”, “Ali”, time() + 3600 ); // 1 saat geçerli ?> NOT: 3600, saniye cinsinden süredir. 60 x 60 =

    READ MORE