php while

Php

PHP While Döngüsü

Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Bunlardan biri de While() döngüsüdür. While( koşul ) { ... } şeklinde kullanımı olan bu komutta koşul doğru (true)