• PHP While Döngüsü

    PHP While Döngüsü0

    • Php
    • 5 Haziran 2018

    Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Bunlardan biri de While() döngüsüdür. While( koşul ) { … } şeklinde kullanımı olan bu komutta koşul doğru (true) olana kadar iç kısımdaki kod tekrarlanmaktadır. Örneğin: <?php $sayi = 1; while( $sayi <= 5 ) { echo “Benim sayım $sayi!”; $sayi++; } ?> Aşağıdaki

    READ MORE