• Voltaj Bölücü ve Potansiyometre

    Voltaj Bölücü ve Potansiyometre0

    Voltaj Bölücü: Hattaki gerilimi daha düşük bir gerilime çevirmek için voltaj bölücü devresini kullanılır. Bu devrede iki tane direnç vardır. Kullanılan dirençlerin değerine göre çıkış gerilimi değişir. Voltaj bölücünün çıkışı besleme kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Çünkü çıkıştaki elemanların iç direnci, voltaj bölücünün çıkış gerilimini de değiştirmektedir. Resimde voltaj bölücü devresinin şeması gösterilmiştir. Çıkış gerilimi R1 ve

    READ MORE