Laravel Blade İçerisinde Tarih Karşılaştırma

Laravel Blade İçerisinde Tarih Karşılaştırma

Laravel Blade şablonunda tarih ve saat karşılaştırması yapmak için @if ifadesini ve PHP’nin tarih ve saat fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek: @php $currentDateTime = now(); // Geçerli tarih ve saat $targetDateTime = \Carbon\Carbon::parse(‘2023-06-16 14:30:00’); // Karşılaştırılacak hedef tarih ve saat @endphp @if ($currentDateTime->greaterThan($targetDateTime)) <p>Geçmiş bir tarih ve saat.</p> @elseif ($currentDateTime->equalTo($targetDateTime)) <p>Şu anki tarih ve saat

Laravel Blade şablonunda tarih ve saat karşılaştırması yapmak için @if ifadesini ve PHP’nin tarih ve saat fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

@php
    $currentDateTime = now(); // Geçerli tarih ve saat
    $targetDateTime = \Carbon\Carbon::parse('2023-06-16 14:30:00'); // Karşılaştırılacak hedef tarih ve saat
@endphp

@if ($currentDateTime->greaterThan($targetDateTime))
    <p>Geçmiş bir tarih ve saat.</p>
@elseif ($currentDateTime->equalTo($targetDateTime))
    <p>Şu anki tarih ve saat ile hedef tarih ve saat eşit.</p>
@else
    <p>Gelecek bir tarih ve saat.</p>
@endif

Yukarıdaki örnekte, $currentDateTime değişkeni geçerli tarih ve saati temsil ederken, $targetDateTime değişkeni karşılaştırılacak hedef tarih ve saati temsil ediyor. greaterThan fonksiyonu, geçerli tarih ve saat değerinin hedef tarih ve saat değerinden daha büyük olup olmadığını kontrol eder. equalTo fonksiyonu ise geçerli tarih ve saat değerinin hedef tarih ve saat değerine eşit olup olmadığını kontrol eder.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *