Direnç

Arduino

Direnç

Daha önce elektronikle çok az ilgilenmiş birinin bile bildiği direnç elemanı, hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için kullanılır. V = İ * R formülünden de anlaşıldığı gibi sabit bir gerilime