• Direnç

    Direnç0

    Daha önce elektronikle çok az ilgilenmiş birinin bile bildiği direnç elemanı, hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için kullanılır. V = İ * R formülünden de anlaşıldığı gibi sabit bir gerilime sahip hat üzerinden geçen akım azaltılmak isteniyorsa, direncin değeri yani R değeri artırılmalıdır. Aynı hat üzerinde bulunan elektronik elemanlar üzerinden geçen akımların birbirine eşit olmasından

    READ MORE