Daha önce elektronikle çok az ilgilenmiş birinin bile bildiği direnç elemanı, hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için kullanılır. V = İ * R formülünden de anlaşıldığı gibi sabit bir gerilime sahip hat üzerinden geçen akım azaltılmak isteniyorsa, direncin değeri yani R değeri artırılmalıdır. Aynı hat üzerinde bulunan elektronik elemanlar üzerinden geçen akımların birbirine eşit olmasından dolayı bu hat üzerinden geçen akımı kontrol etmek için uygun direnci kullanırız.

Örneğin, LED dediğimiz lambaların üzerinden fazla akım geçmesi bu lambalara zarar vermektedir. Bu lambaların fazla akım çekmesini engellemek için LED’in bağlantısından önce 220 ohm değerinde bir direnç takılır. Böylece LED üzerinden geçen akım azaltılmış olur. Eğer 220 ohm yerine daha büyük bir direnç bağlanırsa LED’in parlaklığında azalma olduğu görülür.

Direncin değeri ne yazık ki direnç üzerinde sayısal olarak yazmamaktadır. Fakat direncin değerinin anlaşılması için, direnç üzerinde renkli şeritler vardır. İlk iki şeritin değerleri ile iki haneli sayı oluşturulur. Bu iki haneli sayının da 103. şeridin değeri ile çarpılmasıyla direncin değeri bulunmuş olur.

Formül şu şekilde özetlenebilir:
Direncin değeri = ( 10x(ilk şeritin değeri) + 1x(ikinci şeritin değeri) )x10üçüncü şeridin değeri

Renklerin değerleri:

Siyah = 0     Kahverengi = 1    Kırmızı = 2    Turuncu = 3    Sarı = 4
Yeşil = 5    Mavi = 6    Mor = 7        Gri = 8        Beyaz = 9

Haydi, resimdeki direncin değerini hesaplayalım.

Resimde dört adet şerit görülmektedir. Gümüş renkli şerit 4. şerittir. Bu şerit bize direncin toleransını göstermektedir. Direnç üzerindeki ilk şerit turuncu, ikinci şerit beyaz ve üçüncü şerit ise yeşildir. Yani ilk iki şeritin değeri 39’dur. Üçüncü şerit on üzeri şeklinde yazılırsa 105 yani 100000 elde edilir. Bu sayıların çarpımı sonucunda direncin değeri 3900000 olarak hesaplanır. Kısaca direncin değeri 3,9M ohm’dur.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir