PHP FonksiyonlarA�

Php

PHP Fonksiyonları

PHP'de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz. function isim( değişkenler ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin: <?php AdimiYaz(); function AdimiYaz() { echo "Murat Eliçalışkan"; }