Php

PHP Fonksiyonları

PHP’de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz.
function isim( değişkenler ) { … } şeklinde kullanılır. Örneğin:

 

Parametre Kullanmak

Fonksiyonları bazı değişkenlerle birlikte kullanabiliriz.

Aşağıdaki gibi çıkacaktır:

Parametre sayısı birden fazla da olabilir. Parametreler arasına virgül (,) alarak bu işlemi yaparız. Ayrıca bazı parametreleri opsiyonel (seçime bağlı) ayarlamamız da mümkün. Bunları bir örnekte görelim:

Aşağıdaki gibi görünecektir:

Serkan, 27 yaşında.

 

Fonksiyonlarda Değer Döndürmek

Fonksiyonlar return; komutu ile bir sonucu elde etmemizi sağlayabilir. Aşağıda bir sayının karesini alan fonksiyon anlatılmıştır:

Bu örnekte gördüğümüz fonksiyonun döndürdüğü değer sayısaldır, bir fonksiyon sayısal, alfasayısal (string), mantıksal (boolean) veya dize (array) döndürebilir. Ayrıca bir fonksiyonun işlevini kesip tekrar ana kodlara dönmesi için boş bir şekilde return; kullanılabilir.

Yorum yaz