• PHP For Döngüsü

    PHP For Döngüsü0

    • Php
    • 5 Haziran 2018

    Bir kodu, belirttiğimiz şekillerde ve sayılarda yaptırtmak için for komutu bize yardım eder. for( değişken, koşul, artış miktarı ) { … } şeklinde kullanılır. Örneğin: <?php for ( $i = 1; $i <= 5; $i++ ) { echo “Benim sayım $i!”; } ?> Yukarıda, FOR( … ) içerisinde yazdığımız kodun anlamı: $i 1 dir, $i

    READ MORE