Php

PHP For Döngüsü

Bir kodu, belirttiğimiz şekillerde ve sayılarda yaptırtmak için for komutu bize yardım eder.
for( değişken, koşul, artış miktarı ) { … } şeklinde kullanılır. Örneğin:

Yukarıda, FOR( … ) içerisinde yazdığımız kodun anlamı: $i 1 dir, $i 5’e eşit ya da ondan küçük olduğu sürece $i’yi 1 arttır ve aynı işlemleri tekrar et. Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

 

Foreach Döngüsü

Bir dize (array) içerisindeki tüm değerleri listelemek, onlar üzerinde işlem yapmak için bu komuttan yararlanabiliriz.

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

Yorum yaz