Php

PHP If Else Deyimi

Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir:
1. if ( koşul ) – koşul gerçekleşirse komut uygulanır.
2. if ( koşul ) else … – koşul gerçekleşmez ise ELSE’de belirtilenler uygulanır.
3. if ( koşul ) elseif (koşul ) else … – İlk koşul gerçekleşmezse alternatif koşullar elseif ile belirtilebilir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte $islem 4 değerini alır, koşul cümlesi olarak yazdığımızda php bize bu yargının doğru olduğunu echo da belirttiğimiz cümle ile gösterir:

NOT: Koşul gerçekleşirse yapılacaklar { … } şeklinde belirtilir. Ancak yapılacak iş tek satırlık ise direkt altına yazarak işlem yaptırtabiliriz:

Aşağıdaki örnekte koşul gerçekleşmezse ELSE ile php’ye ne yapacağını söylüyoruz:

buy Viagra Soft online, order clomid.

Ve son olarak araya bir koşul daha alarak yukarıda 3. yapıda bahsettiğimiz ELSEIF kullanımına bakıyoruz:

Yorum yaz