Bir değişkene bağlı koşullu işlem yaparken IF, ELSEIF, ELSEIF … şeklinde uzunca bir komut kullanmak hem zamanımızı alır, hem php derleyiciyi yorar. Bu gibi durumlarda Switch kodu işimizi kolaylaştırır.

<?php
  $secim = 3;
  switch( $secim )
  {
   case 1:
     echo "Benim sayım 1!";
     break;
   case 2:
     echo "Benim sayım 2!";
     break;
   case 3:
     echo "Benim sayım 3!";
     break;
   default:
     echo "Benim sayım 1, 2 veya 3 değil!";
  }
?>

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere $secim değişkeninin aldığı değere göre switch komutuyla işlem yapılmasını sağladık. Burada case 1: Malegra DXT for sale, acquire dapoxetine. , değişkenin hangi değerde olması durumunda işlem yapacağını bize bildirir. break; ise switch’den çıkılması gerektiğini php ye anlatmamıza yarar. default: olarak belirtilen son satır ise hiçbir koşul sağlanmadığı takdirde yapılacak işi tanımlar.
Aşağıda başka bir örnekte string (alfasayısal) bir değişkenle Switch kullandık:

<?php
  $kimin = "Ali";
  switch( $kimin )
  {
   case "Ali":
     echo "Ali'nin";
     break;
   case "Veli":
     echo "Veli'nin";
     break;
   default:
     echo "Kimsenin değil!";
  }
?>
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir