Aritmetik İşlemler

Operator Açıklama
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod (bölümünden kalan)
++ Arttırma (1 ekleme)
Azaltma (1 eksiltme)

 

Görev İşlemleri

Operator Örnek Açıklama
= x = y Eşitlik
+= x += y x, y ile toplamına eşit
-= x -= y x, y den farkına eşit
*= x *= y x, y ile çarpımıdır
/= x /= y x, y ile bölümüdür

 

Karşılaştırma İşlemleri

Operator Açıklama Örnek
== Eşittir 5 == 8 YANLIŞTIR
!= Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR
<> Eşit değildir 5 <> 8 DOĞRUDUR
> Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR
< Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR
>= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR
<= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR

 

Mantıksal İşlemler

buy Extra Super Tadadel online cheap, acquire Zoloft.

Operator Açıklama Örnek
&& VE x = 6, y = 3 ise
( x < 10 && y > 1 )
DOĞRUDUR
|| VEYA x = 6, y = 3 ise
( x == 5 || y == 5 )
YANLIŞTIR
! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise
( !( x == y ) )
DOĞRUDUR
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir