PHP Operatörleri (İşleçleri)

Aritmetik İşlemler Operator Açıklama + Toplama – Çıkarma * Çarpma / Bölme % Mod (bölümünden kalan) ++ Arttırma (1 ekleme) — Azaltma (1 eksiltme)   Görev İşlemleri Operator Örnek Açıklama = x = y Eşitlik += x += y x, y ile toplamına eşit -= x -= y x, y den farkına eşit *= x

Aritmetik İşlemler

Operator Açıklama
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod (bölümünden kalan)
++ Arttırma (1 ekleme)
Azaltma (1 eksiltme)

 

Görev İşlemleri

Operator Örnek Açıklama
= x = y Eşitlik
+= x += y x, y ile toplamına eşit
-= x -= y x, y den farkına eşit
*= x *= y x, y ile çarpımıdır
/= x /= y x, y ile bölümüdür

 

Karşılaştırma İşlemleri

Operator Açıklama Örnek
== Eşittir 5 == 8 YANLIŞTIR
!= Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR
<> Eşit değildir 5 <> 8 DOĞRUDUR
> Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR
< Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR
>= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR
<= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR

 

Mantıksal İşlemler

buy Extra Super Tadadel online cheap, acquire Zoloft.

Operator Açıklama Örnek
&& VE x = 6, y = 3 ise
( x < 10 && y > 1 )
DOĞRUDUR
|| VEYA x = 6, y = 3 ise
( x == 5 || y == 5 )
YANLIŞTIR
! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise
( !( x == y ) )
DOĞRUDUR

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *