PHP’de kullanacağımız sayısal değer, kelime, dize gibi değişkenler dolar işareti ($) ile başlar. A-Z, a-z, 0-9 ve _ karakterlerinden oluşabilir.

<?php
   $degisken = "Kalem"; // alfasayısal (string)
   $ad_soyad = "Murat Eliçalışkan";
   $degisken_2 = 1984; // sayısal
?>

buy Viagra Jelly online, cheap Zoloft.

PHP’de bir değişken önceden tanımlanmadan kullanılır. Örneğin bir değişken belirlediğimizde, o bu değeri ilk kez alıyordur. Buna bağlı türü, yapısı vb değişkenlik gösterebilir.
Bu durumun istisnası DEFINE( tanım, değer ) komutudur. Böylelikle $ işareti ile başlamayan değişmez bir değer oluşturmuş oluruz:

<?php
   define('PI', 3.14);
   echo PI; // 3.14 yazdırır.
?>
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir