php

Php

PHP Fonksiyonları

PHP'de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz. function isim( değişkenler ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin: <?php AdimiYaz(); function AdimiYaz() { echo "Murat Eliçalışkan"; }
Php

PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana değişken içerisinde bulunurlar. Örneğin 4 değişkenli bir alfasayısal yapımız var: <?php $model1 = "Mercedes"; $model2
Php

PHP ile gerçek ip adresini almak

Aşağıdaki basit fonksiyonu projelerinize dahil ederek kullanıcılarınızın gerçek ip adresini alabilirsiniz . Sürekli kullandığım fonksiyonlardan biridir. <?PHP function get_ip() { $ipaddress = ''; if ($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']) $ipaddress = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; else if($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])