PHP, web uygulamalarının geliştirilmesinde oldukça popüler bir programlama dilidir. PHP’nin güçlü yönlerinden biri de nesne yönelimli programlama (OOP) kabiliyetidir. OOP, verileri ve işlevleri birleştiren bağımsız modüller oluşturarak kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır. Bu makalede, PHP Trait Kullanımı hakkında bilgi vereceğiz.

Trait Nedir?

Trait, PHP 5.4‘ten itibaren sunulan bir özelliktir. Nesne yönelimli programlamada, bir sınıfın birden fazla sınıf ile kalıtım yapması mümkün değildir. Ancak bazen, bir sınıfın diğer sınıflarda bulunan belirli özelliklere ihtiyacı olabilir. İşte bu durumda Trait’ler devreye girer. Bir Trait, bir sınıf tarafından kalıtım alınabilen bir grup method ve özelliklerin toplamıdır.

Trait Kullanımı

Trait’leri kullanarak, nesne yönelimli programlama prensiplerine uygun bir şekilde, aynı zamanda modüler kod yazabiliriz. Trait’leri kullanarak, farklı sınıflar arasında ortak olan kod parçalarını yeniden kullanabiliyoruz.

Trait Tanımlama

Trait tanımlama işlemi, sınıf tanımlama işlemine benzerdir. Ancak sınıf tanımlama anahtar kelimesi “class” iken, Trait tanımlama anahtar kelimesi “trait“tir.

trait Logger {
  public function log($message) {
    echo $message;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Logger adında bir Trait oluşturduk ve içerisinde “log” adında bir metot tanımladık. Bu metot sadece çıktı olarak verilen mesajı yazdırıyor.

Trait Kullanımı

Trait’leri kullanmak için, “use” anahtar kelimesini kullanıyoruz. Aşağıdaki örnek, Logger Trait’ini kullanarak WebPage sınıfını tanımlar.

class WebPage {
  use Logger;
}

$page = new WebPage();
$page->log("Sayfa yüklendi");

Yukarıdaki örnekte, WebPage sınıfının Logger Trait’ini kullandığını görüyoruz. Daha sonra, WebPage sınıfından bir örnek oluşturuyoruz ve “log” metodunu çağırarak bir mesaj yazdırıyoruz.

Trait’lerin Avantajları

 1. Tekrar Kullanılabilirlik: Trait’leri kullanarak aynı kodu birden fazla sınıfta tekrar tekrar yazmaktan kaçınabiliriz.
 2. Kodun Modülerliği: Trait’ler, kodu daha modüler hale getirerek, sınıfları daha okunaklı ve anlaşılır hale getirir.
 3. Sınıflar Arası Entegrasyon: Trait’ler, farklı sınıflar arasında kod paylaşımını mümkün kılar.

Bir sınıf birden fazla Trait kullanabilir mi?

Evet, bir sınıf birden fazla Trait kullanabilir. Sınıf tanımlama işlemi sırasında, “use” anahtar kelimesi ile Birden fazla Trait’i ifade edebilirsiniz.

class Example {
  use Trait1, Trait2, Trait3;
}

Kalıtım mı yoksa Trait mi kullanmalıyım?

Kalıtım ve Trait’lerin her ikisi de kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır. Ancak, kalıtım açık bir is-a ilişkisi tanımlarken, Trait’ler daha çok has-a ilişkisi tanımlarlar. Yani, Trait’ler belirli özellikleri taşıyan bir sınıf oluşturmak için kullanılırken, kalıtım daha çok sınıflar arasında genel bir hiyerarşi oluşturmak için kullanılır. Yani, eğer sınıfınızın bir başka sınıfın özellikleriyle davranışsal bir benzerliği varsa, o zaman kalıtım kullanmanız daha mantıklıdır. Ancak, farklı sınıfların ortak kod parçaları paylaşması gerektiğinde Trait’ler daha uygun bir yöntemdir.

Trait’lerin dezavantajları nelerdir?

Trait’lerin bazı dezavantajları şunlardır:

 • Trait’lerin karmaşıklığı arttığında, sınıf hiyerarşisi tamamen anlaşılmaz hale gelebilir.
 • Sınıfların Trait’lerle birlikte nasıl davrandığına dair anlaması zor bir yapıya sahip olabilir.
 • Trait’ler, farklı sınıflarda aynı isme sahip methodlar içerebilir. Bu durumda, hangi methodun çağrılacağına dair belirsizlik oluşabilir.

PHP’deki Trait’ler, nesne yönelimli programlama prensiplerine uygun bir şekilde yeniden kullanılabilir modüler kod yazmamızı sağlayan güçlü bir özelliktir. Trait’leri kullanarak, kodumuzu daha okunaklı ve anlaşılır hale getirebilir, sınıflar arasındaki kod paylaşımını kolaylaştırabilir ve tekrar kullanılabilirliği artırabiliriz.

Ancak, Trait’lerin kullanımı gerektiğinde yapısal karmaşıklık ve belirsizlik oluşturabilir. Bu nedenle, Trait’leri doğru şekilde kullanmak için iyi bir anlayışa sahip olmak önemlidir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir