Php

PHP Dosya İşlemleri

fopen() ile Bir Dosya Açmak

Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır.
Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik );

Özellik olarak nitelendirdiğimiz 2. parametre dosyanın okuma biçimidir.
r -> sadece okumak için
w -> sadece yazmak için
a -> dosya üzerine eklemek için
fopen() aynı zamanda mantıksal (bool) değer döndürür, bu değer DOĞRU (true) ise dosya açılması başarılı, YANLIŞ (false) ise dosya açılmasında hata ile karşılaşılmıştır.

 

fclose() ile Açılmış Bir Dosyayı Kapatmak

 

feof( dosya ) ile Dosyanın Bittiği Kontrolü

Açtığımız bir dosyanın son satırında olup olmadığımızı bu değer ile öğrenebiliriz.

 

Bir Dosyayı Satır Satır Okumak – fgets()

fgets() Fonksiyonu açtığımız dosyadan veri almamızda bize yardım eder. Bu veri tek satırlık bir veridir.

Yorum yaz