Php

Php

PHP Dosya İşlemleri

fopen() ile Bir Dosya Açmak Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır. Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik ); <?php $file = fopen( "Okubeni.txt",
Php

PHP Include

Tek bir dosyada tüm siteye yer vermek, php nin derleme süresini arttırır, ekonomik değildir, zaman ve emek sarfiyatı yaratır. Bu sebeple birden fazla parça halinde php dosyasından faydalanmak gerekebilir. Bunlar
Php

PHP Form İşlemleri

HTML ile hazırladığımız bir form PHP yardımıyla nasıl işlevsel hale getirilir? Bu başlıkta bunu öğreneceğiz. Bir form yapısı şu şekildedir. <html> <body> <form action="deneme.php" method="post"> Adınız: <input type=text" name="isim" />
Php

PHP Fonksiyonları

PHP'de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz. function isim( değişkenler ) { ... } şeklinde kullanılır. Örneğin: <?php AdimiYaz(); function AdimiYaz() { echo "Murat Eliçalışkan"; }
Php

PHP While Döngüsü

Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Bunlardan biri de While() döngüsüdür. While( koşul ) { ... } şeklinde kullanımı olan bu komutta koşul doğru (true)
Php

PHP Array (Dize)

Dize, birden fazla değişken barındıran veri grubudur. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana değişken içerisinde bulunurlar. Örneğin 4 değişkenli bir alfasayısal yapımız var: <?php $model1 = "Mercedes"; $model2
Php

PHP Switch Kodu

Bir değişkene bağlı koşullu işlem yaparken IF, ELSEIF, ELSEIF ... şeklinde uzunca bir komut kullanmak hem zamanımızı alır, hem php derleyiciyi yorar. Bu gibi durumlarda Switch kodu işimizi kolaylaştırır. <?php
Php

PHP If Else Deyimi

Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir: 1. if ( koşul ) - koşul gerçekleşirse komut
Php

PHP String İşlemleri

Genel Bakış PHP'de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin kullanımından ve bunlara özel işaret ve fonksiyonlardan bahsedelim. 1. Bir alfasayısal değeri belirtirken tırnak işareti kullanabildiğimiz gibi (') üst